INDRETNING AF VIRKSOMHEDER:

God virksomhedsindretning handler om at skabe fysiske rammer der understøtter virksomhedens ressourcer optimalt. Det handler om at skabe rammer der fremmer medarbejdernes evne til koncentration og stimulerer kreativiteten, og om at udnytte de fysiske rum optimalt i forhold til den konkrete virksomheds forretningsområde. Den optimale indretning er sjældent uforanderlig, men derimod ofte en fleksibel løsning der giver mulighed for ændringer i takt med forandringer, både i den daglige brug og på længere sigt.

Men indretning handler også om at differentiere sig og skabe identitet, både indadtil i forhold til virksomhedens medarbejdere, og udadtil i forhold til virksomhedens kunder. Indretning er en væsentlig del af et brand, og er i høj grad med til at kommunikere det.

UNDERVISNING OG INSTITUTIONER:

Vores omgivelser påvirker vores evne til koncentration og stimulerer vores kreativitet. Derfor er det vigtigt med en gennemtænkt indretning i miljøer, hvor man arbejder med undervisning og pædagogik.

Mange undervisningsmiljøer og institutioner arbejder i dag desuden med meget varierende undervisningsformer og aktiviteter, og det er derfor nødvendigt med en indretning, der er fleksibel og let kan tilpasses den aktuelle situation.

Indretning af Undervisningsmiljøer og institutioner, kræver særlige hensyn til de forskellige brugergrupper. Ofte vil brugerne, udover elever, studerende eller andre brugere, omfatter flere forskellige ansatte faggrupper. Det er derfor væsentligt at alle bliver hørt og inddraget i processen, for at opnå det bedst mulige resultat.

 

VIRKSOMHEDSFLYTNINGER:

Jeg har bred erfaring med virksomhedsflytninger både for private og offentlige virksomheder og varetager hele processen fra inventargennemgang i forhold til fremtidig disponering, over udfærdigelse af detaljerede indretningsplaner til planlægning af alle flytterelaterede opgaver og afvikling af  selve flytningen. 

Alt sammen i tæt samarbejde med de forskellige involverede parter og med fokus på relevant medarbejderinddragelse og tydelig formidling. 

 

INDRETNING PRIVAT:

De fysiske rammer er væsentlige for vores trivsel i hjemmet. Det er vigtigt, at vores bolig fungere optimalt i forhold til den måde vi lever på - både funktionelt og æstetisk. Derfor er det nødvendigt at indretningen tager udgangspunkt i de mennesker der skal bruge boligen.

Jeg kan hjælpe jer med rumdisponering, møbleringsplanlægning, farvesætning, belysningsrådgivning, materialevalg m.v. 

Alle opgaver tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov, med afsæt i de arkitektoniske forudsætninger og økonomiske rammer.

Ilustration af del af indretningsforslag til Energinet.dk

Arbejds- og projektrum i virksomheden  Seismonaut

Stenobiblioteket, Århus Universitet

Undervisningslokale på Psykologisk Institut, Århus Universitet

Indretning af café Dolce Vita, Århus

 

Annette Mammen - Interior Design